Naše služby

Nabízíme profesionální poradenské služby ve zdravotnictví a zdravotním pojištění a to zejména v oblastech:

  • Stanovení strategie plátců a poskytovatelů zdravotní péče
  • Nastavení systémů financování zdravotnictví – makroekonomické prognózy, modelace a řešení dopadů stárnutí obyvatelstva, modely kompenzace rizika a přerozdělení mezi plátci
  • Legislativní monitoring a konzultace
  • Integrované poskytování zdravotní péče – nastavení kontraktů mezi poskytovateli a plátci, výběr a adaptace vhodného platebního mechanismu, programy disease managementu, motivační systémy pro poskytovatele a pacienty
  • Definice a optimalizace procesů poskytování zdravotní péče v souvislostise zaváděním DRG a dalších platebních mechanismů, alokace nákladů, hodnocení a nástroje na zvyšování výkonnosti a kvality poskytovatelů